Cookies settings

Cookies are small text files that are sent and saved to your browser when visiting Restu website or our partner sites.

These cookies are necessary to ensure the basic functionality of the websites and to secure them
These cookies help us understand how you use our website to improve site performance and tailor it to your needs
These cookies allow us to track the visitors of our website and to deliver ads tailored to your interests

Adatkezelési szabályzat

1. Tájékoztatás a Resturól és a múltbéli adatkezelésről

1.1. Jelen adatkezelési szabályzatot (a továbbiakban csak, mint „szabályzat“) a Restu s.r.o., (Cégjegyzékszám: 289 93 063, székhely: Praha 5, Stodůlky, Jeremiášova 1249/7, ir. szám: 155 00, a cégjegyzékbe bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon, C 158483 üi. sz. alatt) (a továbbiakban csak, mint „Restu“) fogadta el.

1.2. Jelen szabályzat a www.restu.hu internetes foglalási portálon, vagy a Restu applikációban személyes fiókot létrehozó, a Restu webshopjában vásárló, az éttermekben a www.restu.hu internetes foglalási rendszerben vagy a Restu applikáció által foglaló felhasználók (a továbbiakban csak, mint „Restu ügyfél“), vagy egyéb esetekben a Restu szolgáltatásainak használójaként a Restunak személyes adatait (pl. hírlevélre történő feliratkozásnál) megadó felhasználók személyes adatai kezelésének alapelveit szabályozza. Ezekben az esetekben a Restu adatkezelőként jár el és meghatározza, hogy milyen célból és milyen eszközökkel történik a személyes adatok kezelése.

1.3. Foglalást, vásárlást vagy regisztrációt a Restu honlapján csak 16 évesnél idősebb személyek végezhetnek.

1.4. Jelen szabályzat korlátozott mértékben az éttermek ügyfeleire is érvényes, akik közvetlenül az étteremben foglalnak, többek között a Restu foglalómotorját használó éttermek honlapján, és akiknek a személyes adatait a Restu adatfeldolgozói minőségben kezeli – mint az étterem szolgáltatója. Ezekben az esetekben az adatkezelő az adott étterem, amely megszabja, hogy milyen célból és milyen eszközökkel zajlik az ügyfelek személyes adatainak kezelése. Az éttermek teljes listája a www.restu.hu portálon vagy a Restu mobil applikációjában (a továbbiakban csak, mint „éttermek“ és „az éttermek ügyfelei“) található.

1.5. Arra vonatkozó tájékoztatásért, hogy az adott étterem miként kezeli a vendégei személyes adatait adatkezelői minőségben, forduljon az adott étteremhez!

1.6. A Restu adatvédelmi tisztviselője: dpo@restu.hu.

1.7. A személyes adatok védelmét elsősorban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. 04. 27-i, 2016/679-es általános adatvédelmi rendelete szabályozza (a továbbiakban csak, mint „GDPR”), valamint további, a természetes személyek személyes adatainak és magánéletének védelmére vonatkozó különleges jogszabályok.

1.8. A Restu meglévő ügyfele ezúttal kifejezetten tudomásul veszi és megerősíti, hogy a személyes adatok kezelése a Restu részéről jelen szabályzat hatálya előtt is hasonló terjedelemben, hasonló céllal és hasonló jogcímmel történt, mint amit jelen szabályzat tartalmaz.

2. Milyen személyes adatokat kezelünk és milyen célból?

2.1. A Restu ügyfélfiók létrehozása és kezelése

2.2. A Restu azokat a személyes adatokat kezeli, melyeket a Restu ügyfélfiók létrehozása és kezelése során Ön megad nekünk. Ezek az adatok elsősorban a vezeték- és keresztnév, e-mail cím és telefonszám. Ezen túl lehetősége van a profilja testreszabására további személyes adatok önkéntes megadásával, vagy akár a profilkép feltöltésével.

2.3. A vezeték- és keresztnévre, e-mail címre és telefonszámra kiterjedő személyes adatok kezelését a Restu jogos érdeke alapján végezzük, mivel ezek kezelése szükséges az Ön ügyfélfiókjának adminisztrációjához. A további személyes adatokat, melyeket az ügyfélfiókján keresztül adott meg nekünk, úm. az Ön neme, a kiindulópontként használt város, kedvenc éttermei vagy születési ideje, alternatív e-mail címe, az Ön hozzájárulásával kezeljük a jobb ajánlatcélzás és a pontjóváírás vagy más ügyfélelőnyök biztosítása érdekében.

2.4. Vásárlás a Restu webshopjában

2.5. A Restu kezeli az Ön adatait, melyeket ajánlatkéréskor vagy áruvásárláskor (elsősorban voucherek vásárlásakor) a Restu internetes boltjában megad. Ebből a célból elsősorban az Ön vezeték- és keresztnevét, elérhetőségi adatait (e-mail címét és telefonszámát) és amennyiben megadja, a számlázási adatait kezeljük. Az így megszerzett személyes adatok jogalapja a szerződéses teljesítése; az adatok megadása önkéntes, ám a vásárlás e nélkül nem megvalósítható.

2.6. Éttermi foglalás ügyintézése

2.7. Foglalásának ügyintézése során az Ön vezeték- és keresztnevét, elérhetőségi adatait (e-mailét cím és telefonszámát) és a foglalással kapcsolatos adatokat (helyszínt, dátumot, létszámot) kezeljük. Az adatkezelés az Ön megrendelésének megvalósítása során ebben az esetben magában foglalja az Ön adatainak átadását az Ön által választott étterem részére is. Az átadott személyes adatok kezelésének jogalapja az Ön és a Restu között létrejött szerződéses kötelezettségek teljesítése, melyeket az üzleti feltételek tartalmaznak. Amennyiben az adatokat nem adja meg, a Restu nem tudja végrehajtani az Ön foglalását. Amennyiben Ön a foglalás során önként megad érzékeny adatokat, pl. ételallergiára vagy más egészségügyi problémákra vonatkozóan, akkor a Restu ezeket az adatokat is kezelni fogja, mégpedig kizárólag az Ön foglalásának ügyintézéséhez.

2.8. Az Ön személyes adatainak az Ön által választott étterem részére történő átadása és ezt követően az étterem felkeresése azt jelenti, hogy az adott étterem önálló adatkezelővé válik és így teljes felelősséggel tartozik a további kezelésért (l. 1.4. pont).

2.9. Ajánlatküldés árukra és szolgáltatásokra vonatkozóan; hírlevél igénybevétele

2.10. Abban az esetben, ha beleegyezését adja, a Restu kezelni fogja az Ön nevére, e-mail címére, telefonszámára, kiindulópontként használt városra vagy kedvenc éttermeire kiterjedő személyes adatait, valamint további tevékenységhez és éttermi ajánlatokhoz kapcsolódó információkat ajánlatküldés céljára a Restu termékei és szolgáltatásai vonatkozásában. Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulását a foglalás, webshopban történő vásárlás vagy a Restu holnapján történő regisztráció során adja meg a Restu részére, esetlegesen a későbbiekben, felhasználói fiókjának adminisztrációja során.

2.11. Elektronikus hírlevelek fogadására bármikor jelentkezhet az elérhetőségi adatainak (e-mail cím) megadásával a Restu honlapján a megfelelő mező bejelölésével.

2.12. Amennyiben közvetlenül az étteremnél, az ő honlapján foglalt, beleértve azon eseteket is, amelyekben az étterem a honlapján a Restu foglalómotorját használja, vagy amennyiben személyes látogatása során adta át közvetlenül az étteremnek a személyes adatait, az étterem felhasználhatja ezeket az adatokat saját üzleti ajánlatok küldése céljára is. Az üzleti ajánlatok az étterem megbízásából a Restu eszközeinek igénybevételével is érkezhetnek. Az Ön személyes adatainak kezelési feltételeit és terjedelmét ezen esetekben az adott étterem határozza meg (l. 1.5. pont). Ilyen esetben a Restu az adott étterem kezelésében álló adatok feldolgozójaként jár el.

2.13. Ügyfélpanasz

2.14. Amennyiben az ügyfél panasszal él a Restu tevékenységével és viselkedésével kapcsolatban, a Restu köteles az 1997 évi CLV Fogyasztóvédelmi törvénnyel összhangban jelentést készíteni. A jelentés az alábbi személyes ügyféladatokat tartalmazza: (i) teljes név (ii) lakcím (iii) a panasz részletes ismertetése (iv) a panasz egyedi azonosítószáma, amennyiben rendelkezik ilyennel. Az adatkezelés jogalapja a Restu jogos érdeke, hogy betartsa az 1997 évi CLV törvény rendelkezéseit.

2.15. Közösségi hálón szerzett személyes adatok

2.16. Amennyiben az ügyfélfiókjába történő bejelentkezéshez a Facebookot használja, lehetővé teszi a Restu számára, hogy hozzáférjen az Ön nevéhez, profilképéhez és e-mail címéhez is.

2.17. Sütik segítségével szerzett személyes adatok

2.18. A Restu a weboldalain sütiket használ, melyek többek között a reklámok jobb célzását és a Restu termék- és szolgáltatásajánlásának optimalizálását szolgálják, az oldalak látogatottságának követését, vagy az egyes felhasználók aktivitásáét. A sütihasználat egyes típusai az Ön jóváhagyását igénylik. További információk arra vonatkozóan, hogy milyen sütiket használunk, hogyan tudja azokat kezelni, és hogy milyen módon használjuk fel a sütik által nyert adatokat, a Sütihasználati feltételekben, itt találhatóak.

2.19. Harmadik fél személyes adatai

2.20. Amennyiben Ön a foglalás, vagy étteremértékelés során, vagy bármely más módon megadja vagy közzéteszi harmadik felek személyes adatait, felel azért, hogy ezen harmadik felek hozzájárultak személyes adataik ilyen módon történő közzétételéhez. Továbbá azért is felel, hogy ezen harmadik személyek megismerték a jelen adatkezelési szabályzatot, beleértve a Restu alábbiakban feltüntetett elérhetőségeit.

3. Az adatkezelés további módozatai és céljai, beleértve a személyes adatokat

3.1. Az éttermek vagy a Restu népszerűsítése érdekében felhasználható az Ön által közzétett beszámoló az Ön vezeték- és keresztnevével vagy felhasználónevével, esetlegesen a fényképével. Az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulása alapján történik, melyet a beszámoló közzétételével ad meg.

Az Ön beszámolójának közzétételekor a személyes adatainak használatára vonatkozóan megadott hozzájárulás kinyilvánításával egyidejűleg ahhoz is hozzájárul, hogy a Restu korlátlan ideig felhasználja a beszámolóját a www.restu.hu foglalási honlapon vagy a Restu mobilapplickáiójban történő közzététel által, elérhetővé téve azt a Restu többi ügyfele számára és lehetővé téve a további terjesztését és megosztását az interneten, vagy más online és offline médiumokban tekintet nélkül arra tényre, hogy a beszámoló szerzői alkotás-e vagy sem. A Restu jogosult kizárólagos vagy nem kizárólagos jogot biztosítani a beszámoló felhasználására adott terjedelemben bármely harmadik fél számára. A beszámolóhoz kapcsolódó jogainak részletes áttekintését az Üzleti feltételekben itt találja.

3.2. Abban az esetben, ha bekapcsolta ezt a funkciót, ún. push értesítéseket tudunk Önnek küldeni közvetlenül a weboldal interfészén keresztül vagy a Restu applikáció segítségével. Erre a célra használjuk az Ön által használt eszköz típusára vonatkozó információkat. Az értesítések megjelenítését Ön a weboldalon megjelent adott típusú értesítés megjelenését követően hagyta jóvá, vagy a Restu applikáció beállításaiban. Választását bármikor módosíthatja az Ön böngészője, vagy az applikációja beállításaiban.

4. Az adatkezeléshez adott hozzájárulásvisszavonása

4.1. Abban az esetben, ha a konkrét adatkezelés feltétele az Ön hozzájárulása (pl. a személyes adatok direkt marketing céljából történő kezelése), az adatkezelési hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja, illetve tiltakozhat az adatai kezelése ellen a Restu e-mail címén vagy a jelen szabályzatban található többi magyarországi elérhetőségen.

4.2. A kereskedelmi célú e-mailek esetében hozzájárulást visszavonni, illetve hírlevélküldésről leiratkozni az egyes e-mail üzenetek láblécében található hivatkozásra történő kattintással lehet.

4.3. Tájékoztatást a sütik fogadására adott hozzájárulásának visszavonásáról, illetve az Ön böngészőjében történő mentésük letiltásáról a Sütihasználati szabályzatban itt talál.

4.4. A konkrét célra vonatkozó adatkezelési hozzájárulás visszavonásával nem sérül az adatkezelés jogszerűsége, melyre a hozzájárulás visszavonását megelőzően került sor.

5. Kinek van hozzáférése az adatokhoz?

5.1. Az adatok kezelését elsősorban a Restu végzi, a későbbiekben az éttermek, amelyeket a valóságban felkeresett, vagy ahol közvetlenül foglalt (l. 1.4 pont). A Restunál minden személyt, akinek hozzáférése van a személyes adatokhoz titoktartási kötelezettség köti, amely a Restunak végzett munkájuk befejezését követően is fennáll.

5.2. A Restu, mint adatkezelő, a személyes adatok feldolgozásával további személyeket is megbíz, az ún. adatfeldolgozókat. Az adatfeldolgozó alatt azok a személyek értendők, akik a Restu által meghatározott célból és módon személyes adatokat kezelnek a Restu számára. Ezeket a célokat az adatfeldolgozó nem bővítheti. Az adatfeldolgozóknak csak azokat az adatokat adjuk át, amelyekre feltétlenül szükségük van a szolgáltatásuk teljesítéséhez. A Restu által igénybe vett adatfeldolgozók közé online marketing szolgáltatást, weboldal- és mobil applikáció tesztelést és -elemzést, e-mail küldő szolgáltatást, felhő- és hosztingszolgáltatást, valamint telefonos ügyfélkapcsolati szolgáltatást nyújtó vállalkozások tartoznak; a Restu adatfeldolgozóinak aktuális listája itt található.

6. Meddig kezeljük az adatokat?

6.1. A foglalások ügyintézése során a Restu a foglalásban érintett étterem felkeresését követően 44 napig kezeli a vonatkozó személyes adatokat. Regisztrált felhasználók esetében a foglalásokkal kapcsolatos személyes adatok a regisztráció teljes érvényessége alatt megőrzésre kerülnek.

6.2. A Restu webshopjában történő vásárlás során a kapcsolódó személyes adatok az adott adásvételi szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükséges ideig kerülnek megőrzésre, adott esetben a szerződés lezárultát követően is, amennyiben ez a kölcsönös jogok és kötelezettségek rendezéséhez szükséges. Abban az esetben, hogyha bírósági vagy egyéb eljárás indokolt veszélye áll fenn, a személyes adatok megőrzése kiterjedhet az elévülési idő tartamára (figyelembe véve azt a körülményt, hogy az idézés kézbesítése az elévülési idő lejáratát követően hónapokkal is megtörténhet). Némelyik személyes adat hosszabbtávú megőrzésének szükségessége (pl. a számviteli bizonylaton szereplő adatoké) jogszabályi előírásokból is fakadhat, kiváltképp a könyvelési és adóügyi szabályozásból (l. 2000. évi C. törvény a számvitelről).

6.3. Azon személyes adatok esetében, melyeket a Restu feldolgozóként kezel az éttermek megbízásából (l. 1.4. pont), a személyes adatokat legfeljebb a Restu és az adott étterem közti együttműködés befejezéséig lehet kezelni. Ilyen esetben a Restu minden személyes adatot átad az étteremnek és a másolati példányokat megsemmisíti. A további adatkezelés az étterem kizárólagos felelősségét képezi.

6.4. Kereskedelmi célú üzeneteket addig kap a felhasználó, amíg vissza nem vonja a küldéshez adott hozzájárulását, vagy regisztrált felhasználók esetében, meg nem szünteti felhasználói fiókját. Amennyiben eltelik 13 hónap az utolsó kereskedelmi célú üzenet megküldésétől, a Restu automatikusan leállítja a további üzenetek küldését. Az adott idő elteltét követően a Restu minden személyes adatot megsemmisít, kivéve amennyiben jogosultak vagy kötelesek vagyunk az adatokat tovább őrizni (pl. jogvédelem vagy jogos követelések behajtása okán).

6.5. Az egyes sütifajtákhoz kapcsolódó határidők a Sütihasználati feltételekben, itt találhatóak.

6.6. Felhasználói panaszok esetében az adatok megőrzési ideje 5 év.

6.7. Azokat az adatok, melyeket a Restu honlapján közzétett étteremértékelés során vagy a Restu mobilapplikácójából szerezett a Restu, az Ön regisztációja érvényességi ideje alatt kezeli a Restu, vagy amíg a személyes adatainak az étteremértékelés céljából történő kezelésének befejezését Ön nem kérelmezi. Az Ön regisztrációja érvényességének megszűntét követően, vagy az Ön kezelés befejezésével kapcsolatos kérésének kézhezvételét követően az étteremértékelése továbbra is elérhető marad a Restu webolalán anonim formában.

6.8. A felsorolt időtartamokon túl csak abban az esetben kezel a Restu adatokat, amennyiben azt jogszabályi kötelezettségének teljesítése a Restu számára elkerülhetetlenné teszi.

7. Milyen további jogokkal rendelkezik Ön a GDPR alapján (15 – 21 cikk)?

7.1. Az Ön személyes adatainak a Restu által – kezelői minőségben – történő kezelésével kapcsolatban a következő kérésekkel fordulhat a Restuhoz:

  • Hozzáférés biztosítása az adatokhoz, amelyeket Ön megadott a Restunak foglalás, regisztráció vagy internetes vásárlás során. Ezen jogának érvényesítése esetén a Restu megerősíti az Ön számára, hogy amennyiben kezeli az Ön adatait, azok konkrétan mely adatok, és végső soron ezeket az adatokat hozzáférhetővé teszi a kezelésükre vonatkozó tájékoztatással együtt.
  • Személyes adatok helyesbítése, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak. Csak aktuális adatok birtokában tud a Restu megfelelően eljárni az Ön foglalásainak vagy vásárlásainak ügyintézésében vagy vezetni az Ön tagi fiókját.
  • Magyarázat és hibás állapot megszüntetése (pl.zárolás, tiltakozás, a személyes adat kiegészítése, kijavítása, vagy megsemmisítése), amennyiben úgy véli, hogy az Ön személyes adatainak a Restu általi kezelése megsérti az Ön magánélethez való jogát vagy jogszabályi előírásokba ütközik.
  • Adattörlés (ún. elfeledtetéshez való jog) vagy kezelés korlátozása, amennyiben a megadott célra már nem szükségesek, vagy amennyiben a Restunak már nincs törvényes joga a személyes adatok kezelésére, beleértve azon eseteket, amikor a további kezeléssel Ön nem ért egyet. A felsorolt feltételek teljesülése esetén a Restu az Ön adatait teljesen vagy részben megsemmisíti.
  • Az automatikusan kezelt adatok hordozása a Restutól más adatkezelőhöz a szerződésteljesítés során vagy az Ön jóváhagyásával megszerzett adatokat, a Restu szokásos formátumban átadja Önnek vagy másik, Ön által kiválasztott adatkezelőnek.

7.2. A fenti jogokon kívül, amennyiben úgy véli, hogy sérültek az Ön adatvédelemhez fűződő jogai (a fent felsoroltakat is beleértve), vagy úgy érzi, hogy nem jártunk el az Ön panasza ügyében, akkor lehetősége van panaszt tenni a magyar adatvédelmi hatóságnál is (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) vagy az illetékes magyar bírósághoz fordulni. Ön, mint érintett, választhatja meg a bíróságot, mégpedig az érintett lakhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerint.

8. A személyes adatok biztonsága

8.1. A Restu ügyel az Ön személyes adatainak biztonságára. A személyes adatok kezelése teljes mértékben megfelel az érvényes jogszabályi előírásoknak, mindenekelőtt a GDPR-nak. A Restu az adatkezelés során nagy hangsúlyt fektet a kezelt adatok technológiai és szervezési biztonságára egyaránt.

8.2. Az összes elektronikus formában kezelt adat olyan adatbázisban és rendszerben kerül mentésre, melyhez csak olyan személyek férnek hozzá, akiknek jelen szabályzattal összhangban álló célból közvetlenül szükséges a személyes adatokhoz hozzáférni és csupán a feltétlenül szükséges terjedelemben. A személyes adatokhoz való hozzáférés jelszóval és tűzfallal védett. A személyes adatok biztonságát a Restu rendszeresen teszteli és a védelmet folyamatosan fejleszti.

9. Kapcsolat

9.1. Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel vagy megjegyzéssel, vagy a jelen szabályzat 7. cikk szerinti jogainak gyakorlásával kapcsolatban dpo@restu.hu e-mail címen fordulhat hozzánk, vagy keresheti közvetlenül az adatvédelmi tisztviselő (l. 1.6 pont).

10. Hatályba lépés

10.1. Jelen adatakezelési szabályzat 2019.01.09-től hatályos.

Restu s.r.o.