Cookies settings

Cookies are small text files that are sent and saved to your browser when visiting Restu website or our partner sites.

Terms and conditions

BEVEZETŐ INFORMÁCIÓK

Gondosan tanulmányozzák át a következő általános üzleti feltételeket (a továbbiakban csak, mint „feltételek“), melyek a www.restu.hu internetes foglalási portálon vagy a Restu applikációban (a továbbiakban csak, mint „Restu portál“) történő regisztrációra, valamint az éttermi asztalfoglalásra (a továbbiakban csak, mint „foglalás“ vagy „foglalási szolgáltatás“) vonatkoznak. A regisztrációval, foglalással vagy más, az alábbiakban felsorolt tevékenységével megerősíti, hogy jelen feltételeket elolvasta, tartalmát megértette, azzal szemben nincs kifogása, és elfogadja; a feltételek egyidejűleg távollévők között, elektronikus úton (vagyis a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül) kötött szerződésnek minősül Ön között és a Restu s.r.o., Cégjegyzékszám: 289 93 063, székhely: Praha 5, Stodůlky, Jeremiášova 1249/7, ir. szám: 155 00, a cégjegyzékbe bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon, C 158483 üi. sz. alatt (a továbbiakban csak, mint „Restu“) között.

A Restu foglalási szolgáltatásai a regisztrált tagoknak és nem regisztrált felhasználóknak (a továbbiakban csak, mint „felhasználók“) egyaránt lehetőséget nyújtanak könnyű és gyors foglalásokra a Restu portálon felsorolt éttermekben (a továbbiakban csak, mint „éttermek“). Foglalást követően a tagok bizonyos feltételekkel jóváírásokhoz és esetleges további előnyökhöz juthatnak.

REGISZTRÁCIÓ

Regisztráció a Restu portálon

A Restu portál foglalási szolgáltatásait regisztráció nélkül is lehet használni, ám csak tagoknak járnak bizonyos, jelen feltételekben felsorolt előnyök (jelesül jóváírás a végrehajtott foglalások után, melyet a Restu webáruházában a voucherek részleges kiegyenlítésére lehet felhasználni – a vouchereket csak egyes éttermekben lehet igénybe venni; a Restu ajánlja a Restu portálon történő regisztrációt).

Regisztrálni a Restu portálon lehet, e-mail cím és jelszó megadásával. A regisztrációt, az ezt követően kapott e-mailben, a „fiók aktiválása“ gombra kattintva kell megerősíteni.

A regisztráció térítésmentes. Minden természetes személy csak egyszer regisztrálhat a Restu portálon, mégpedig érvényes e-mail címe és telefonszáma felhasználásával. A telefonszámot és az e-mail címet is csak egyszer lehet regisztrációhoz felhasználni. A Restu fenntartja magának a jogot, hogy visszautasítsa ugyanannak a telefonszámnak vagy e-mail címnek az igénybevételét több felhasználó egymástól független regisztrációja során.

A szerződéses jogviszony, amely alapján Ön a Restu szolgáltatásait a jelen feltételekkel összhangban használhatja, a Restu portálon történt regisztrációja érvényességi ideje alatt áll fenn, vagy amennyiben nem tag, addig, amíg használja a Restu foglalási szolgáltatásait. A személyes adatok védelme és kezelésük feltételeinek megerősítéséhez l. az Adatvédelmi szabályzatot itt.

A regisztráció megszüntetése

A tag bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti regisztrációját a Restu portálon, mégpedig az info@restu.hu e-mail címen. A Restu bármikor jogosult, további figyelmeztetés nélkül megszüntetni bármely tag regisztrációját, amennyiben úgy véli, hogy a tag megsérti jelen feltételeket. A Restu fenntartja magának a jogot bármelyik felhasználó Restu portálon való regisztrációjának megszüntetésére és foglalások, valamint az azzal összefüggésben keletkező előnyök igénybevételének megakadályozására, kiváltképp abban az esetben, ha a tag ismételten úgy kezdeményez foglalást, hogy azt az adott étteremben nem veszi igénybe. Nem minősül jelen feltételek megsértésének, ha a tag megfelelően lemondja a foglalását a foglalás időpontja előtt a Restu portálon keresztül.

A Restu továbbá fenntartja magának a jogot, hogy a tagi regisztrációt megszüntesse különösen azokban az esetekben is, mikor a tag jogtalanul igyekszik jóváíráshoz vagy más előnyökhöz jutni, érvénytelen e-mail címmel vagy telefonszámmal regisztrált, vagy már több, mint 12 hónapja nem aktív/nem hajtott végre egyetlen foglalást sem. A tagsági fiók Restu általi megszüntetése esetén a tagnak nem kerülnek semmilyen módon megtérítésre esetleges jóváírásai vagy egyéb előnyei, melyekre regisztrált felhasználóként jogosult lenne.

A Restu a tagság megszűnését követően továbbra is jogosult felhasználni a felhasználó által feltöltött tartalmakat; a további részleteket az Adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

Az üzleti feltételekkel való egyetértés kifejezése

A Restu portál bármilyen használatával és/vagy szolgáltatások, kiváltképp foglalások vagy regisztráció igénybevételével elfogadja a jelen feltételeket.

A FOGLALÁSI SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

Foglalás végrehajtása

A foglalási szolgáltatást mind tagok, mind nem regisztrált felhasználók igénybe vehetik.

Foglalni az alábbi lépésekben lehet:

  • 1 lépés: Tag vagy nem regisztrált felhasználó a Restu portálon elérhető éttermek közül az adott étterem foglalóűrlapjára történő kattintással választ. A foglalóűrlapra bizonyos esetekben az étterem oldaláról is be lehet lépni.
  • 2 lépés: Tag vagy nem regisztrált felhasználó megadja a létszámot, a foglalás napját és idejét. Abban az esetben, ha az adott foglaláshoz elérhető bizonyos előny, a tag a foglalóűrlapon kiválaszt egyet a felkínált előnyök közül, vagy az előny nélküli foglalást választja.
  • 3 lépés: Tag vagy nem regisztrált felhasználó ezt követően megerősíti foglalását.
  • 4 lépés: A Restu ezt követően megerősíti a foglalás érvényességét a tag regisztrált e-mail címére vagy a nem regisztrált felhasználó által a foglalás során megadott e-mail címre küldött üzenettel. A foglalás visszaigazolását nem kell kinyomtatni, sem bemutatni az étteremnek az esetleges előny érvényesítéséért.

Tagok telefonon is foglalhatnak a Restu portálon feltüntetett telefonszámon. Ebben az esetben a Restu tölti ki a foglalóűrlapot a tag helyett. Abban az esetben, ha a tag vagy nem regisztrált felhasználó érvénytelen telefonszámot vagy érvénytelen e-mail címet ad meg, a Restu fenntartja magának a jogot a foglalás elutasítására.

FIGYELEM: A JÓVÁÍRÁSOK VAGY MÁS ELŐNYÖK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELE AZ ADOTT, TAGOK SZÁMÁRA ELŐNYÖKET KÍNÁLÓ ÉTTERMEKBEN AZ ELŐZETES, ELEKTRONIKUS FOGLALÁS VÉGREHAJTÁSA, MELY SORÁN ÖN A RESTU PORTÁLON KITÖLTI A FOGLALÓŰRLAPOT. TELEFONOS FOGLALÁS SORÁN NEM KELETKEZIK JOGOSULTSÁG JÓVÁÍRÁSRA VAGY MÁS ELŐNYÖKRE, AMENNYIBEN AZ NINCS A RESTU PORTÁLON MÁSKÉNT FELTÜNTETVE.

A Restu maximális erőfeszítést fejt ki annak érdekében, hogy a Restu nyitvatartási idejében a foglalást a foglalási igény beérkezését követően 10 percen belül elvégezze. A munkaidő befejezését követően elküldött igényeket a következő napon haladéktalanul intézzük.

Abban az esetben, ha az étterem a Restu Elektronikus Foglalási Könyvét használja és az igényelt időpontban az étterem elegendő szabad férőhellyel rendelkezik, a foglalás a foglalóűrlap kitöltésével létrejön. Ellenkező esetben a foglalás véglegesítése az étterem sebességétől függően 10 percnél hosszabb ideig is tarthat.

A Restu, hétvégéktől vagy ünnepnapoktól függetlenül, minden nap nyitva tart a Restu-n közzétett aktuális nyitvatartási idő szerint. A foglalás időpontja előtt egy órával a Restu emlékeztető e-mailt vagy sms-t küld a tagnak vagy nem regisztrált felhasználónak a közelgő foglalásáról. Egy órával a foglalást követően a Restu értékelési felkérést küld a felkeresett étteremre vonatkozóan.

A foglalás érvényessége és lemondása

A foglalás napjának és időpontjának megválasztásakor igazodni kell a kiválasztott étterem nyitvatartási idejéhez és az egyéb kiegészítő feltételekhez. Az előnyöket (nem úgy, mint a jóváírásokat) kizárólag a foglalóűrlap kitöltése során megadott és visszaigazolt foglalási napon és időpontban lehetséges igénybe venni.

A foglalás átruházható, ezért a foglalást és a hozzá kapcsolódó esetleges előnyöket (a jóváírások kivételével) más személy is igénybe veheti, nem csak a tag vagy a nem regisztrált felhasználó. A foglalás és a vele kapcsolatos esetleges előnyök igénybevétele egyszeri.

A foglalást csak a Restu portálon keresztül, vagy a Restu kapcsolattartási telefonszámán lehet lemondani, legkésőbb az előtt az időpont előtt, amelyre a foglalás vonatkozott. A foglalás lemondására vonatkozó szabályok megszegése a jóváírások elveszítéséhez vezethet, ismételt megsértése pedig a tagsági fiók megszűnéséhez.

A RESTU FOGLALÁSI SZOLGÁLTATÁSAIVAL KAPCSOLATOS ELŐNYÖK

Jóváírás

A tagok (vagyis a regisztrált felhasználók) a Restu portálon megadott feltételek mellett jóváírásban részesülnek tagsági számlájukon (a továbbiakban csak, mint „jóváírás”).

FIGYELEM: CSAK BIZONYOS ÉTTERMEKBEN JÁR A FOGLALÁS UTÁN JÓVÁÍRÁS. AZ, HOGY AZ ADOTT ÉTTEREMBEN TÖRTÉNŐ FOGLALÁS UTÁN JÁR-E JÓVÁÍRÁS, VAGY SEM, A RESTU PORTÁLON VAN FELTÜNTETVE.

A tag által fel nem használt és időben le nem mondott foglalásért kötbérként 50 pontnyi jóváírása levonásra kerül + még annyi pont is, amennyi az adott foglalásért járt volna. Ez nem érinti a Restunak a tagsági számla megszüntetésére vonatkozó jogát ismételten fel nem használt és időben megfelelő módon le nem mondott foglalások esetén. A jóváírt pontok megszerzésére, levonására és igénybevételére vonatkozó részletek a Pontszabályzatban érhetőek el.

Jóváírás csak a Restu portálon közzétett jelen feltétek és esetlegesen a Restu portálon közzétett más szabályok betartása esetén jár. A Restu jogosult ezeket a szabályokat bármikor egyoldalúan megváltoztatni. Tagnak nincs joga a jóváírásokra vagy egyéb előnyökre, ha megkerüli, vagy nyilvánvalóan visszaél a jelen feltételekben vagy a Restu portálon közzétett pontjóváírások vagy egyéb előnyszerzések feltételeivel.

A jóváírásokat bizonyos pontszám elérése esetén be lehet váltani a Restu portálon kínált aktuális jutalmakra (jelesül a voucherek árának részleges megtérítésére a Restu portál webáruházában). A jóváírások pénzbeli kifizetése nem igényelhető.

Az étterem honlapján (tehát nem a Restu portálon közvetlenül) történő foglalás esetén nem jár a tagnak jóváírás.

A jóváírt pontokat a Restu voucherekre az alább leírt módon lehet beváltani, mégpedig legfeljebb 90 nappal a tag számláján történő jóváírást követően. A jóváírások foglalással meghosszabbíthatóak.

Előnyök

A tagok egyes éttermekben további előnyökhöz juthatnak, különleges menüajánlatok, kóstolók, kedvezmények, bónuszok vagy más különleges ajánlatok formájában. A konkrét előny mindig feltüntetésre kerül a Restu portálon az adott étteremnél és feltétele az igény beküldése a Restu portálon történő foglalással és az azt követő visszaigazolás az adott étterem részéről. Az előny felhasználhatósága függ az adott egység aktuális helyzetétől.

FIGYELMEZTETÉS: NEM MINDEN ÉTTEREM KÍNÁL ELŐNYT A FOGLALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN – ARRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓT, HOGY KÍNÁL-E ÉS HA IGEN, MILYEN ELŐNYÖKET EGY KONKRÉT ÉTTEREM, A RESTU PORTÁLON AZ ADOTT ÉTTEREM PROFILJÁBAN AZ „AKCIÓK” MENÜPONT ALATT TALÁL.

A foglalással kapcsolatos előnyöket nem lehet összeadni és kombinálni egymással, vagyis egy fő csak egyetlen előnyt vehet igénybe egy éttermi foglalás alkalmával, mindamellett a maximális vendégszámot, amely mellett az előny a foglalással kapcsolatban igénybe vehető, a konkrét foglalóűrlap tartalmazza. Amennyiben nem tartalmaz a foglalóűrlap megkötést, abban az esetben a foglalással kapcsolatos kedvezmény korlátlan számú vendégre érvényesíthető. Az adott étteremtől függ, hogy lehetővé teszi-e az előny kombinálását más kedvezménnyel vagy bónusszal – az előnyök érvényesítése nem mindig lehetséges pl. a hűségkártyákkal vagy az étterem speciális ajánlataival kombinálva (pl. napi menüebéd, brunch, stb.) vagy bizonyos napokon, mint pl. Valentin nap, Szenteste/Karácsony, Szilveszter és Újév napján. Minden ilyen korlátozás a konkrét étterem hatáskörét képezi. Minden étterem jogosult az előnyök igénybevételét korlátozni teltházas foglaltság vagy az adott üzemegység kizárólagos használata okán. Az étterem továbbá jogosult menüajánlatát vagy étlapját megváltoztatni.

VOUCHEREK

Egyes éttermekben igénybe vehetőek voucherek. Voucherekhez a következő módon lehet hozzájutni: a Restu webshopjában történő megvásárlással, árkedvezménnyel történő megvásárlással jóváírt pontok beváltásával Restu voucherek esetében, vagy Restu promóciós akciók keretében ingyenesen. A voucherek felhasználásának feltételeit jelen feltételek és a voucherek tartalmazzák. Minden fizetés alkalmával csak egyetlen voucher vehető igénybe.

Voucher vásárlása

Vouchert a Restu portálon regisztráció vagy előzetes bejelentkezés nélkül is lehet vásárolni. A vásároló kiválasztja a voucher típusát a felkínált lehetőségek közül, majd átirányításra kerül a megrendeléshez, ahol kiválasztja a kívánt mennyiséget, vagy hozzáadhat még másik típusú vouchert. A mennyiség elfogadását követően kitölti az elérhetőségeit és tovább lép a megrendelés összefoglalására, ahol a fizetés is történik, vagy banki átutalással, vagy bankkártyával. A Restu voucherért részben a jóváírt pontokkal is lehet fizetni. Az összeg jóváírását követően a vouchereket elküldjük PDF-ben a megadott e-mail címre. Egy vásárlás során korlátlan számú vouchert lehet megvásárolni. Minden voucher egyedi kóddal rendelkezik, melyet csak egyszer lehet felhasználni. A vouchert csak adott étteremben történő foglalás során lehet érvényesíteni az egyedi kódnak a foglalóűrlapon történő megadásával. A tag vagy felhasználó a voucher érvényességének ellenőrzését követően tudja foglalását befejezni. A Restu ezt követően üzenetben megerősíti a tag felé a foglalás érvényességét. A kinyomtatott vouchert az érvényes kóddal be kell mutatni az étteremben.

Jóváírt pontok beváltása Restu voucher rendelésre

Restu voucher(ek)et a Restu portálon gyűjtött jóváírt pontok beváltásával is lehet vásárolni a megrendelés értékének maximum 25%-áig. A megrendelt voucher(ek)ért fizetendő végösszeg megegyezik a voucher(ek) névértékének összegével, csökkentve a felhasznált jóváírt pontértékkel, 1 pont = 10 Ft egyenértéken számolva. A megrendelt voucher kifizetésekor csak aktív jóváírt pontokat lehet igénybe venni, vagyis a beváltás időpontjáig a tagi számlán már jóváírt pontokat. A voucher értéke levonásra kerül a tag étteremi számlájából. Minden fizetés alkalmával csak egyetlen voucher vehető igénybe.

A voucherek beváltása

A voucher tartalmazza az érvényességi időt. A voucher érvényességi idejének lejártát követően nem jár visszatérítés a kifizetett összeg, sem a beváltott, jóváírt pontok után.

A VOUCHEREKET CSAK AZOKBAN AZ ÉTTERMEKBEN LEHET FELHASZNÁLNI, AMELYEK ELFOGADNAK VOUCHERT – NEM MINDEN ÉTTEREM FOGAD EL VOUCHERT.

Az, hogy az étterem elfogad-e vouchert, az adott étterem foglalóűrlapja alatt található – abban az esetben, ha az étterem elfogad vouchert, az űrlap alatt szerepel a „voucher felhasználása” lehetőség. Amennyiben az étterem nem fogad el vouchert, az űrlap alatt az szerepel, hogy „Az étterem nem fogad el vouchert”. A vouchert elfogadó éttermek aktuális listája a „HOL HASZNÁLHATÓ FEL A VOUCHER“ menüpontban található a Restu portálon. Abban az esetben, ha a tag fel kívánt használni vouchert a foglalásához, amelyre nem érkezett meg és amelyet nem mondott le időben és megfelelően, a voucher érvényét veszíti. A voucher fel nem használt értékét nem követelheti készpénzben. Amennyiben a voucher értéke magasabb, mint az éttermi fogyasztás összege, a többlet érvényét veszíti..

ÉTTERMEK

Az éttermek a Restu portálon keresztül, vagy az étterem weboldalán keresztül, vagy a Restu foglalóeszközöket használó Restu partnerek weboldalán keresztül fogadják a foglalásokat. Egyes éttermek szerződéses kötelezettséget vállaltak előnyök biztosítására érvényes foglalást végrehajtó tagok számára. Az éttermek jogosultak bármikor megszüntetni szerződéses jogviszonyukat a Restuval vagy megváltoztatni a kínált előnyöket; a Restu erről nem köteles a tagokat tájékoztatni.

Az éttermek értékelése

Minden tag vagy felhasználó legkésőbb 30 nappal a megvalósult foglalást követően értékelheti éttermi látogatását. A Restu portálon szereplő éttermek összpontszámának átlaga az összes tag és felhasználó általi értékelésből aktuálisan egy matematikai képlettel kerül kiszámításra a közzétett beszámolók életkorának figyelembevételével. A közzétételért a tagot vagy felhasználót nem illeti meg semmilyen juttatás. A Restu azonban jutalmazhatja a tagokat az éttermek értékeléséért, jelesül a számlájukon történő jóváírással. Erre a jutalomra senki sem formálhat jogosultságot. A beszámoló közzétételével a Restu tagja vagy felhasználója korlátlan időre beleegyezését adja a felhasználáshoz közzététel és a többi tag vagy felhasználó számára való rendelkezésre bocsátás útján, beleértve a további terjesztés és közzététel lehetőségét is az interneten vagy más online platformokon, vagy az offline médiában, tekintet nélkül arra a tényre, hogy a beszámoló szerzői mű vagy sem. A Restu jogosult a beszámoló felhasználására teljes terjedelemben bármely harmadik személyt kizárólagosan vagy nem kizárólagosan feljogosítani. Értékeléshez a tag becenevet/nicket választhat. Az étterem jogosult reagálni az értékelésre (és a Restu közzéteheti a választ a Restu portálon), ebben az esetben a tag vagy felhasználó értesítő e-mailt kap a reakcióról. A Restu fenntartja magának a jogot, hogy a tag vagy felhasználó értékelését ne tegye közzé vagy törölje, ha arra gyanakszik, hogy az értékelés fiktív foglaláson alapul, vagy ha az értékelés vulgáris kifejezéseket tartalmaz, nyilvánvalóan hamis, vagy jó erkölcsbe ütköző. A tagok vagy felhasználók beszámolói elérhetőek maradnak a Restu portálon, esetleg egyéb online platformokon abban az esetben is, ha a beszámolót közzétevő tag vagy felhasználó tovább már nem használja a Restu portált és/vagy megszünteti regisztrációját. Ez azonban nem érvényes a személyes adatokra vonatkozóan, amelyek a beszámolókból a regisztráció törlésével automatikusan törlődnek és a beszámoló a továbbiakban anonimként lesz elérhető.

Az éttermek felelőssége

Az éttermek a Restu portálon keresztül érkező foglalásokat és a hozzájuk esetlegesen kapcsolódó előnyöket saját felelősségükre rögzítik. A Restu nem felel a teljesítésért az egyes éttermek részéről. Bármilyen reklamációt az étterem szolgáltatásaival kapcsolatban az adott étteremnél közvetlenül kell érvényesíteni. A Restu nem vállal garanciát és nem felel a tagok vagy nem regisztrált felhasználók és az éttermek közötti esetleges vitákért és reklamációkért. A Restu fenntartja magának a jogot az előnyök terjedelmének megváltoztatására vagy azok megszüntetésére és az étterem megváltoztatására a tagok vagy nem regisztrált felhasználók előzetes megkeresésének, tájékoztatásának és jóváhagyásának szükségessége nélkül. Az aktuális információk mindig elérhetőek a Restu portálon.

PANASZ

A Restu szolgáltatásaival kapcsolatban panasszal az alábbi módokon lehet élni:
- Postai úton Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
- E-mailen: info@restu.hu

Abban az esetben, hogyha a panasz nem kerül kezelésre közvetlenül a tag/felhasználó és a Restu között, a tagok/felhasználók az alábbi békéltető testületeknél kezdeményezhetnek eljárást:

Budapesti Békéltető Testület:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Postacím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Telefon: +36 1 488 2186
Fax: +36 1 488 2131

Tagok/felhasználók a lakhelyük szerinti illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz is fordulhatnak. Információt ezek elérhetőségéről ezen a weboldalon találhat: http://jarasinfo.gov.hu/.

Tekintettel a Restu által biztosított szolgáltatás jellegére a foglalási szolgáltatásra nem alkalmazandóak a garanciális jogokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések.

SZEMÉLYES ADATOK

A személyes adatok kezelésére, melyeket Ön a Restu portálnak vagy az étteremnek, melyben foglalt, megadott, önálló szabályozás vonatkozik, mely mindenkor megtekinthető a Restu portál „Adatkezelési szabályzatában”.

EGYÉB

Hivatkozások más weboldalakra

A Restu nem visel felelősséget a Restu portálon elhelyezett hivatkozások tartalmáért és működőképességéért, melyek a Restutól eltérő személyek internetes oldalaira mutatnak, sem pedig azon adatoknak és információknak a védelméért, melyeket Ön más internetes oldalakon, vagy a Restu biztonsági intézkedései által nem védett oldalakon adott meg.

Tartalmak a Restu portálon

A Restu maximális erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy a Restu portálon található összes információ mindig aktuális és pontos legyen, mindamellett kisebb hibák vagy pontatlanságok előfordulhatnak, melyekért a Restu előre is elnézést kér.

A Restu portálon található minden anyag és információ a Restu tulajdonát képezi és velük kapcsolatban a Restu minden jogot fenntart. A Restu név és logó bejegyzett védjegyek és bármely tisztán tájékoztatótól eltérő célzatú használatuk a Restu kifejezett hozzájárulása nélkül tilos. A Restu portálon előfordulhatnak reklámok szintén esetleges védelem alatt álló, a Restunak, vagy szerződéses partnereinek a szolgáltatásaira vagy termékeire vonatkozóan, melyek használatához a Restu a megfelelő felhatalmazásokkal rendelkezik.

A Restu portálon elérhető anyagokat és információkat megváltoztatni, közzétenni vagy másként terjeszteni kizárólag a Restu előzetes engedélyével lehet. A Restu fenntartja magának a jogot, hogy változtatásokat és módosításokat végezzen a Restu portálon előzetes figyelmeztetés nélkül is, bármikor úgy ítéli megfelelőnek. Bármely változtatás jelen feltételekben a Restu portálon történő közzétételt követő 7. napon lép hatályba. Amennyiben nem ért egyet a tag a változtatásokkal, jogosult regisztrációját megszüntetni.

Visszajelzések

A Restu nagyra értékeli a tagok és nem regisztrált felhasználók véleményét és visszajelzését. Az éttermekkel vagy a Restuval kapcsolatos véleményüket és visszajelzésüket, kérjük az info@restu.hu e-mail címre küldjék el. A Restu megkeresheti Önt azzal a kérdéssel, hogy a hozzájárulását lehet-e idézni. Amennyiben engedélyezi, szívesen megosztjuk a többiekkel az Ön hozzájárulását a Restu portálon vagy más csatornákon.

Jelen feltétetelek 2019.01.09. napjától érvényesek és hatályosak.
Utolsó aktualizálás dátuma: 2019.01.09.
Restu s.r.o.