Cookies settings

Cookies are small text files that are sent and saved to your browser when visiting Restu website or our partner sites.

Terms and conditions

Bevezető információk

Gondosan tanulmányozzák át a következő általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „felhasználási feltételek“), melyek a www.restu.hu internetes foglalási portálon vagy a Restu applikációban (a továbbiakban: „Restu portál“) történő regisztrációra, valamint az éttermi asztalfoglalásra (a továbbiakban: „foglalás“ vagy „foglalási szolgáltatás“) vonatkoznak. A regisztrációval, foglalással vagy más, az alábbiakban felsorolt tevékenységével megerősíti, hogy jelen feltételeket elolvasta, tartalmát megértette, azzal szemben nincs kifogása, és elfogadja.

Elérhetőség:

A Restu portál tulajdonosa és üzemeltetője:
Restu s.r.o., Cégjegyzékszám: 289 93 063, székhely: Praha 5, Stodůlky, Jeremiášova 1249/7, ir. szám: 155 00, a cégjegyzékbe bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon, C 158483 üi. sz. alatt (a továbbiakban: „Restu“), e-mail: info@restu.hu

Tárhelyszolgáltató:
Stable.cz s.r.o., Cégjegyzékszám: 287 41 048, székhely: Skelná 2091/29, 466 02 Jablonec nad Nisou, Csehország; a cégjegyzékbe bejegyezve az Ústí nad Labem Tartományi Bíróságon C 29901. üi. sz. alatt

A Restu foglalási szolgáltatásai a regisztrált tagoknak ("tagok") és nem regisztrált felhasználóknak (a tagok és a nem regisztrált felhasználók a továbbiakban együtt: „felhasználók“) egyaránt lehetőséget nyújtanak könnyű és gyors foglalásokra a Restu portálon felsorolt éttermekben (a továbbiakban: „éttermek“). Foglalást követően a tagok bizonyos feltételekkel kreditpontokhoz és esetleges további előnyökhöz juthatnak.

A restu-val kötött szerződés

A jelen felhasználási feltételek elfogadása mellett a Restu és a felhasználók között távollévők között, elektronikus úton (vagyis a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül) kötött szerződés jön létre. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, kizárólag elektronikus úton kerül megkötésre, és a Restu azt nem tárolja/őrzi meg. A szerződés nyelvét a felhasználók választhatják ki oly módon, hogy a Restu portál megjelenítési nyelvei közül választanak (jelenleg a magyar és az angol nyelv elérhető). Ezt követően a szerződés is ezen a nyelven kerül megkötésre.

Alkalmazandó jog

A jelen felhasználási feltételek által nem szabályozott kérdésekben a magyar jog kötelezően alkalmazandó rendelkezései érvényesülnek, különös tekintettel a következő jogszabályokra:

  • 2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről ("Ptk.");
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről ("Elkertv.");
  • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól ("45/2014. Korm. rendelet")

A Restu nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

Regisztráció

Regisztráció a Restu portálon

A Restu portál foglalási szolgáltatásait regisztráció nélkül is lehet használni, ám csak a tagoknak járnak bizonyos, jelen felhasználási feltételekben felsorolt előnyök (jelesül kreditpontok a teljesült foglalások után, melyet a Restu webáruházában a voucherek vételárának részleges kiegyenlítésére lehet felhasználni – a vouchereket csak egyes éttermekben lehet igénybe venni.) A Restu ezért ajánlja a Restu portálon történő regisztrációt.

Regisztrálni a Restu portálon lehet, e-mail cím és jelszó megadásával. A regisztrációt, az ezt követően kapott e-mailben, a „fiók aktiválása“ gombra kattintva kell megerősíteni.

A regisztráció díjmentes. Minden természetes személy csak egyszer regisztrálhat a Restu portálon, mégpedig érvényes e-mail címe és telefonszáma felhasználásával. A telefonszámot és az e-mail címet csak egyszer lehet regisztrációhoz felhasználni. A Restu fenntartja magának a jogot, hogy visszautasítsa ugyanannak a telefonszámnak vagy e-mail címnek az igénybevételét több felhasználó egymástól független regisztrációja során. A szerződéses jogviszony, amely alapján Ön a Restu szolgáltatásait a jelen felhasználási feltételekkel összhangban használhatja, a Restu portálon történt regisztrációja érvényességi ideje alatt áll fenn, vagy amennyiben nem tag, addig, amíg használja a Restu foglalási szolgáltatásait. A személyes adatok védelméről további részleteket és a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat az Adatkezelési szabályzat tartalmazza, melyet itt érhet el: https://www.restu.hu/adatvedelem/

A regisztráció megszüntetése

A tag bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti regisztrációját a Restu portálon, mégpedig az info@restu.hu e-mail címen. A Restu bármikor jogosult, további figyelmeztetés nélkül megszüntetni bármely tag regisztrációját, amennyiben úgy véli, hogy a tag megsérti jelen felhasználási feltételeket. A Restu fenntartja magának a jogot bármelyik felhasználó Restu portálon való regisztrációjának megszüntetésére, és a foglalások, valamint az azzal összefüggésben keletkező előnyök igénybevételének megtagadására, ha a tag ismételten úgy kezdeményez foglalást, hogy azt az adott étteremben nem veszi igénybe. Nem minősül jelen felhasználási feltételek megsértésének, ha a tag szabályszerűen lemondja a foglalását a lefoglalt időpont előtt a Restu portálon keresztül.

A Restu továbbá fenntartja magának a jogot, hogy a tagi regisztrációt megszüntesse különösen azokban az esetekben is, mikor a tag jogtalanul igyekszik kreditpontokhoz vagy más előnyökhöz jutni, érvénytelen e-mail címmel vagy telefonszámmal regisztrált, vagy már több, mint 12 hónapja nem aktív/nem hajtott végre egyetlen foglalást sem. A tagsági fiók (regisztráció) Restu általi megszüntetése esetén a tagnak nem kerülnek semmilyen módon megtérítésre esetleges addigi kreditpontjai vagy egyéb fel nem használt előnyei, melyekre regisztrált felhasználóként jogosult lenne.

A Restu a tagság megszűnését követően továbbra is jogosult felhasználni a felhasználó által feltöltött tartalmakat; a további részleteket az Adatkezelési szabályzat tartalmazza.

A foglalási szolgáltatások használatának feltételei

Foglalás végrehajtása

A foglalási szolgáltatást mind tagok, mind nem regisztrált felhasználók igénybe vehetik.

Foglalni az alábbi lépésekben lehet:

  • 1. lépés: A tag vagy nem regisztrált felhasználó a Restu portálon elérhető éttermek közül az adott étteremre és foglalóűrlapra történő kattintással választ. A foglalóűrlapot bizonyos esetekben az étterem oldaláról is el lehet érni.
  • 2. lépés: A tag vagy a nem regisztrált felhasználó megadja a vendégek számát, a foglalás napját és idejét. Abban az esetben, ha az adott foglalásért elérhető bizonyos előny, a tag a foglaló űrlapon kiválaszt egyet a felkínált előnyök közül, vagy az előny nélküli foglalást választja.
  • 3. lépés: A tag vagy nem regisztrált felhasználó megadja nevét, e-mail címét és telefonszámát, és egyéb megjegyzést tehet (opcionális).
  • 4. lépés: A Tag vagy a nem regisztrált felhasználó ezt követően megerősíti foglalását az "Asztalfoglalás" gombra történő kattintással. Az adatbeviteli hibák javítására kizárólag az "Asztalfoglalás" gombra történő kattintást megelőzően van lehetőség. Az "Asztalfoglalás" gombra történő kattintással a felhasználó elfogadja a felhasználási feltételeket és az Adatkezelési szabályzatot.
  • 5. lépés: A Restu ezt követően megerősíti a foglalás érvényességét a tag regisztrált e-mail címére vagy a nem regisztrált felhasználó által a foglalás során megadott e-mail címre küldött üzenettel. A foglalás visszaigazolását nem kell kinyomtatni, sem bemutatni az étteremnek az esetleges előny felhasználásához (ha erre sor kerül).

A Tagok telefonon is foglalhatnak a Restu portálon feltüntetett telefonszámon. Ebben az esetben a Restu tölti ki a foglalóűrlapot a tag helyett. Abban az esetben, ha a tag vagy nem regisztrált felhasználó érvénytelen telefonszámot vagy érvénytelen e-mail címet ad meg, a Restu fenntartja magának a jogot a foglalás elutasítására.

FIGYELEM: A Kreditpontok VAGY MÁS ELŐNYÖK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELE AZ ADOTT, TAGOK SZÁMÁRA ELŐNYÖKET KÍNÁLÓ ÉTTERMEKBEN AZ ELŐZETES, ELEKTRONIKUS FOGLALÁS VÉGREHAJTÁSA, MELY SORÁN ÖN A RESTU PORTÁLON KITÖLTI A FOGLALÓŰRLAPOT. TELEFONOS FOGLALÁS SORÁN NEM KELETKEZIK JOGOSULTSÁG kreditpontra VAGY MÁS ELŐNYÖKRE, AMENNYIBEN A RESTU PORTÁLON az MÁSKÉNT nincs FELTÜNTETVE.

A Restu mindent megtesz annak érdekében, hogy a Restu nyitvatartási idejében a foglalást a foglalási igény beérkezését követően 10 percen belül elvégezze. A munkaidő befejezését követően elküldött igényeket a következő napon haladéktalanul intézzük.

Abban az esetben, ha az étterem a Restu Elektronikus Foglalási Könyvét használja és az igényelt időpontban az étterem elegendő szabad férőhellyel rendelkezik, a foglalás a foglalóűrlap kitöltésével létrejön. Ellenkező esetben a foglalás véglegesítése az étterem megerősítésének gyorsaságától függően 10 percnél hosszabb ideig is tarthat.

A Restu, hétvégéktől vagy ünnepnapoktól függetlenül, minden nap nyitva tart a Restu portálon közzétett aktuális nyitvatartási idő szerint. A foglalás időpontja előtt egy órával a Restu emlékeztető e-mailt küld a tagnak vagy nem regisztrált felhasználónak a közelgő foglalásáról. Egy órával a foglalást követően a Restu értékelési felkérést küld a felkeresett étteremre vonatkozóan.

A foglalás érvényessége és lemondása

A foglalás napjának és időpontjának megválasztásakor igazodni kell a kiválasztott étterem nyitvatartási idejéhez és az egyéb kiegészítő feltételekhez. Az előnyöket (a kreditpontok kivételével) kizárólag a foglalóűrlap kitöltése során megadott és visszaigazolt foglalási napon és időpontban lehetséges felhasználni.

A foglalás átruházható, ezért a foglalást és a hozzá kapcsolódó esetleges előnyöket (a kreditpontok kivételével) más személy is felhasználhatja, nem csak a foglalást végző tag vagy a nem regisztrált felhasználó. A foglalást és a vele kapcsolatos esetleges előnyöket egyszer lehet felhasználni.

A foglalást csak a Restu portálon keresztül, vagy a Restu ügyfélszolgálati telefonszámán lehet lemondani, legkésőbb az előtt az időpont előtt, amelyre a foglalás vonatkozott. A foglalás lemondására vonatkozó szabályok megszegése a kreditpontok elveszítéséhez vezethet, ismételt megsértése pedig a tagsági fiók megszüntetéséhez.

Korlátozott felelősség és a foglalási szolgáltatással kapcsolatos törvényes elállási jog

Tekintettel arra, hogy a Restu a foglalási szolgáltatása teljesítése során közvetítő szolgáltatóként jár el, kizárólag a Restu-val szerződött étterem tartozik felelősséggel az éttermi szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban. Az étterem nemteljesítése vagy hibás teljesítése esetén az éttermet terheli teljes felelősség.

A foglalási szolgáltatás természetéből adódóan a Ptk. kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra vonatkozó szabályai nem alkalmazandók a Restu asztalfoglalási szolgáltatására.

A 45/2014. Korm. rend. 29. § (1) bekezdésének l) pontja alapján továbbá a fogyasztónak minősülő felhasználókat sem illeti meg a törvényes elállási jog az asztalfoglalásra irányuló szerződéstől. Azonban a fent részletezettek szerint a Restu minden felhasználónak biztosítja a foglalás lemondásának jogát bármely, a foglalás időpontja előtti tetszőleges időpontban.

A restu foglalási szolgáltatásaival kapcsolatos előnyök

Kreditpontok

A tagok (vagyis a regisztrált felhasználók) a Restu portálon megadott feltételek mellett kreditpontokban részesülnek tagsági számlájukon (a továbbiakban: „kreditpont”).

FIGYELEM: CSAK BIZONYOS ÉTTERMEKBEN JÁR A FOGLALÁS UTÁN KREDITPONT. AZ, HOGY AZ ADOTT ÉTTEREMBEN TÖRTÉNŐ FOGLALÁS UTÁN JÁR-E KREDITPONT, VAGY SEM, A RESTU PORTÁLON VAN FELTÜNTETVE.

A tag által fel nem használt és időben le nem mondott foglalásért kötbérként 50 kreditpont levonásra kerül + még annyi pont is, amennyi az adott foglalásért járt volna. Ez nem érinti a Restunak a tagsági számla megszüntetésére vonatkozó jogát ismételten fel nem használt és időben megfelelő módon le nem mondott foglalások esetén. A kreditpontok megszerzésére, levonására és felhasználására vonatkozó részletek a Pontszabályzatban érhetőek el.

Kreditpont csak a Restu portálon közzétett jelen felhasználási feltétek és esetlegesen a Restu portálon közzétett más szabályok betartása esetén jár. A Restu jogosult ezeket a szabályokat bármikor egyoldalúan megváltoztatni. A tagnak nincs joga a kreditpontokra vagy egyéb előnyökre, ha megkerüli, vagy nyilvánvalóan visszaél a jelen felhasználási feltételekben vagy a Restu portálon közzétett kreditpont jóváírások vagy egyéb előnyszerzések feltételeivel. A kreditpontokat bizonyos pontszám elérése esetén be lehet váltani a Restu portálon kínált aktuális jutalmakra (jelesül a voucherek árának részleges megtérítésére a Restu portál webáruházában). A kreditpontok pénzbeli kifizetése nem igényelhető.

Az étterem honlapján (tehát nem a Restu portálon közvetlenül) történő foglalás esetén nem jár a tagnak kreditpont.

A jóváírt kreditpontokat a Restu voucherekre az alább leírt módon lehet beváltani, mégpedig legfeljebb 90 nappal a tag számláján történő jóváírást követően. A kreditpontok érvényességi ideje új foglalással meghosszabbítható.

Előnyök

A tagok egyes éttermekben további előnyökhöz juthatnak, különleges menüajánlatok, kóstolók, kedvezmények, bónuszok vagy más különleges ajánlatok formájában. A konkrét előny mindig feltüntetésre kerül a Restu portálon az adott étteremnél és feltétele az igény beküldése a Restu portálon történő foglalással és az azt követő visszaigazolás az adott étterem részéről. Az előny felhasználhatósága függ az adott egység aktuális helyzetétől.

FIGYELMEZTETÉS: NEM MINDEN ÉTTEREM KÍNÁL ELŐNYT A FOGLALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN – ARRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓT, HOGY KÍNÁL-E ÉS HA IGEN, MILYEN ELŐNYÖKET EGY KONKRÉT ÉTTEREM, A RESTU PORTÁLON AZ ADOTT ÉTTEREM PROFILJÁBAN AZ „AKCIÓK” MENÜPONT ALATT TALÁL.

A foglalással kapcsolatos előnyöket nem lehet összeadni és kombinálni egymással, vagyis egy fő csak egyetlen előnyt használhat fel egy éttermi foglalás alkalmával, mindamellett a maximális vendégszámot, amely mellett az előny a foglalással kapcsolatban igénybe vehető, a konkrét foglalóűrlap tartalmazza. Amennyiben nem tartalmaz a foglalóűrlap megkötést, abban az esetben a foglalással kapcsolatos kedvezmény korlátlan számú vendégre érvényesíthető. Az adott étteremtől függ, hogy lehetővé teszi-e az előny kombinálását más kedvezménnyel vagy bónusszal – az előnyök felhasználása nem mindig lehetséges pl. a hűségkártyákkal vagy az étterem speciális ajánlataival kombinálva (pl. napi menüebéd, brunch, stb.) vagy bizonyos napokon, mint pl. Valentin nap, Szenteste/Karácsony, Szilveszter és Újév napján. Minden ilyen korlátozás a konkrét étterem hatáskörét képezi. Minden étterem jogosult az előnyök igénybevételét korlátozni teltházas foglaltság vagy az adott üzemegység kizárólagos használata okán. Az étterem továbbá jogosult menüajánlatát vagy étlapját megváltoztatni.

Voucherek

Egyes éttermekben igénybe vehetők voucherek. Voucherekhez a következő módon lehet hozzájutni: a Restu webshopjában történő megvásárlással, árkedvezménnyel történő megvásárlással jóváírt pontok beváltásával Restu voucherek esetében, vagy Restu promóciós akciók keretében ingyenesen. A voucherek felhasználásának feltételeit jelen feltételek és a voucherek tartalmazzák. Minden fizetés alkalmával csak egyetlen voucher vehető igénybe.

Voucher vásárlása

Vouchert a Restu portálon regisztráció vagy előzetes bejelentkezés nélkül is lehet vásárolni.

A felhasználó kiválasztja a voucher típusát az "Áruház" menüpont alatt felkínált lehetőségek közül, majd a kosarába helyezheti a "Kosárba" gomb megnyomásával. A "Kosárba" gomb megnyomását követően a felhasználó megadhatja a vásárolni kívánt mennyiséget az adott voucherből, majd a "Tovább" gombra történő kattintással azt a Kosarába helyezheti, vagy a "Vásárlás folytatása" gombra történő kattintással folytathatja a vásárlást.

A "Tovább a kosárhoz" gombra kattintással a felhasználó átirányításra kerül a Kosár oldalra, ahol módosíthatja a kívánt mennyiséget, vagy hozzáadhat még vouchert a "Vissza az Áruházba" gombra kattintással. A megrendelési folyamat a "Tovább a pénztárhoz" gombra kattintással folytatható.

A "Tovább a pénztárhoz" gombra kattintást követően a felhasználónak ki kell töltenie egy űrlapot a megrendeléshez szükséges adataival. Ezt követően a megrendelés a "Megrendelés leadása" gomb megnyomásával véglegesíthető. Az adatbeviteli hibák javítására kizárólag a "Megrendelés leadása" gombra kattintást megelőzően van lehetőség. A "Megrendelés leadása" gombra történő kattintással a felhasználó leadja megrendelését, amellyel egyidejűleg fizetési kötelezettsége keletkezik, és egyúttal elfogadja a Restu felhasználási feltételeit és Adatvédelmi szabályzatát.

A "Megrendelés leadás" gombra kattintást követően a felhasználó ellenőrizheti megrendelését, és választhat, hogy az ellenértékét banki átutalás útján vagy online bankkártyás fizetéssel kívánja kiegyenlíteni. A Restu voucherért részben a kreditpontokkal is lehet fizetni. A fizetésre a megrendelés leadását követő 10 napon belül van lehetőség, ezt követően a megrendelés automatikusan visszavontnak tekintendő.

A fizetés beérkeztét követően a vouchereket PDF-ben elküldjük a felhasználó által megadott e-mail címre. Egy vásárlás során korlátlan számú vouchert lehet megvásárolni.

A voucher értéke levonásra kerül a felhasználó által az adott étteremben költött összegből. Minden fizetés alkalmával csak egyetlen voucher vehető igénybe.

Kreditpontok beváltása Restu voucher vásárlás során

Restu voucher(ek)et a Restu portálon gyűjtött jóváírt kreditpontok beváltásával is lehet vásárolni a megrendelés értékének maximum 25%-áig. A megrendelt voucher(ek)ért fizetendő végösszeg megegyezik a voucher(ek) névértékének összegével, csökkentve a felhasznált kreditpontértékkel, 1 pont = 10 Ft egyenértéken számolva. A megrendelt voucher kifizetésekor csak aktív kreditpontokat lehet igénybe venni, vagyis a beváltás időpontjáig a tagi számlán már jóváírt pontokat.

A voucherek beváltása

A voucher tartalmazza az érvényességi időt. A voucher érvényességi idejének lejártát követően nem jár visszatérítés a kifizetett vételár, sem a megvásárláshoz beváltott kreditpontok után. A voucher készpénzre nem váltható. Ha a voucher értéke magasabb, mint az éttermi számla végösszege, az egész voucher beváltottnak minősül: azaz a voucher fel nem használt része a továbbiakban már nem használható fel, és az abból visszajáró készpénz követelésének sincs helye.

A VOUCHEREKET CSAK AZOKBAN AZ ÉTTERMEKBEN LEHET FELHASZNÁLNI, AMELYEK ELFOGADNAK VOUCHERT – NEM MINDEN ÉTTEREM FOGAD EL VOUCHERT.

Az, hogy az étterem elfogad-e vouchert, az adott étterem foglalóűrlapja alatt található – abban az esetben, ha az étterem elfogad vouchert, az űrlap alatt szerepel a „voucher felhasználása” lehetőség. Amennyiben az étterem nem fogad el vouchert, az űrlap alatt az szerepel, hogy „Az étterem nem fogad el vouchert”. A vouchert elfogadó éttermek aktuális listája a „HOL HASZNÁLHATÓ FEL A VOUCHER“ menüpontban található a Restu portálon (www.restu.hu).

A vouchert az érvényes kóddal ki kell nyomtatni és be kell mutatni az étteremben. Minden voucher egyedi kóddal rendelkezik, melyet csak egyszer lehet felhasználni.

A vouchert csak az adott étteremben történő foglalás során lehet érvényesíteni az egyedi kódnak a foglalóűrlapon történő megadásával. A tag vagy felhasználó a voucher érvényességének ellenőrzését követően tudja foglalását befejezni. A Restu ezt követően üzenetben megerősíti a tag felé a foglalás érvényességét. Abban az esetben, ha a tag a foglalásához vouchert kívánt felhasználni, amelyre nem érkezett meg és amelyet nem mondott le időben és megfelelően, úgy a voucher érvényét veszíti.

A vouchert előzetes foglalás nélkül is fel lehet használni. Ebben az esetben az étterem köteles ellenőrizni a voucher érvényességét. Az étteremnek jogában áll a voucher elfogadását visszautasítani, amennyiben érvényességével kapcsolatban észszerű kételye támad. A voucher beváltását követően, a voucheren szereplő dátumot követő 24 órán belül a Restu egy értékelési felhívást küld annak az étteremnek az értékelésére, ahol a voucher felhasználásra került.

A fogyasztók elállási joga a Restu portálon keresztül megvásárolt voucherekkel kapcsolatban

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében, összhangban az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvével, a fogyasztónak minősülő felhasználók ("Fogyasztók") jogosultak a voucherek megvásárlására kötött szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállni. A Fogyasztó az indokolás nélküli elállási jogát a voucher kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja.

A Fogyasztó elállási joga az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozat Restu-hoz való eljuttatása útján gyakorolható, akár postán, akár e-mailben. A jelen felhasználási feltételekhez 1. sz. mellékletként csatoltunk egy elállási nyilatkozatmintát. Az elállási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a Fogyasztó arra irányuló kifejezett nyilatkozatát, hogy a vouchert az elállási jog gyakorlásának időpontjában még nem használta fel. A felhasználó határidőben gyakorolja az elállási jogát, ha a voucher kézhezvételét követő 14. nap éjfélig postára adja vagy e-mailben elküldi a Restu részére elállási nyilatkozatát. Az elállási jog ugyanakkor a voucher kézhezvételét megelőzően is gyakorolható.

A Restu az elállási nyilatkozat kézhezvételét haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja.

Az indokolás nélküli elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót csak a termék visszaküldésének közvetlen költsége terhelheti. Ez jelen esetben azt jelenti, hogy a Restu köteles visszatéríteni a voucher teljes vételárát a Fogyasztó részére az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő legkésőbb 14 napon belül. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk.

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát abban az esetben, ha a szolgáltatás már teljesült, azaz ha a voucher már felhasználásra került.

Panaszjog

A Restu szolgáltatásaival kapcsolatban panasszal az alábbi módokon lehet élni:

  • Postai úton Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
  • E-mailen: info@restu.hu

Abban az esetben, hogyha a panasz nem kerül kezelésre közvetlenül a tag/felhasználó és a Restu között, a tagok/felhasználók békéltető testület eljárását kezdeményezhetik. A Restu székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségei a következők:

Budapesti Békéltető Testület:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Postacím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Telefon: +36 1 488 2186
Fax: +36 1 488 2131

Tagok/felhasználók a lakhelyük szerinti illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz is fordulhatnak. Információt ezek elérhetőségéről ezen a weboldalon találhat: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/.

OVR platform: Az Európai Bizottság által működtetett európai online vitarendezési (OVR) platform célja, hogy a színvonalas vitarendezés lehetőségét biztosítva biztonságosabbá és tisztességesebbé tegye az online vásárlást. A platform itt érhető el: https://ec.europa.eu/odr

Bírósági eljárás: A felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében.

Éttermek

Az éttermek a Restu portálon keresztül, vagy az étterem weboldalán keresztül, vagy a Restu foglalóeszközöket használó Restu partnerek weboldalán keresztül fogadják a foglalásokat. Egyes éttermek szerződéses kötelezettséget vállaltak előnyök biztosítására érvényes foglalást végrehajtó tagok számára. Az éttermek jogosultak bármikor megszüntetni szerződéses jogviszonyukat a Restuval vagy megváltoztatni a kínált előnyöket; a Restu erről nem köteles a tagokat tájékoztatni.

Az éttermek értékelése

Minden tag vagy felhasználó legkésőbb 30 nappal a megvalósult foglalást követően értékelheti éttermi látogatását. A Restu portálon szereplő éttermek összpontszámának átlaga az összes tag és felhasználó általi értékelésből aktuálisan egy matematikai képlettel kerül kiszámításra a közzétett beszámolók idejének figyelembevételével.

Az értékelés közzétételéért a tagot vagy felhasználót nem illeti meg semmilyen juttatás. A Restu azonban jutalmazhatja a tagokat az éttermek értékeléséért, jelesül a számlájukon történő kreditpont-jóváírással. Erre a jutalomra senki sem formálhat jogosultságot. Az értékelés közzétételével a Restu tagja vagy felhasználója korlátlan időre beleegyezését adja a felhasználáshoz nyilvános közzététel és a többi tag vagy felhasználó számára való közlés útján, beleértve a további terjesztés és közzététel lehetőségét is az interneten vagy más online platformokon, vagy az offline médiában, tekintet nélkül arra a tényre, hogy a szöveges értékelés szerzői mű vagy sem. A Restu jogosult az értékelés felhasználására teljes terjedelemben bármely harmadik személyt kizárólagosan vagy nem kizárólagosan feljogosítani. Értékeléshez a tag becenevet/nicket választhat. Az étterem jogosult reagálni az értékelésre (és a Restu közzéteheti a választ a Restu portálon), ebben az esetben a tag vagy felhasználó értesítő e-mailt kap a reakcióról. A Restu fenntartja magának a jogot, hogy a tag vagy felhasználó értékelését ne tegye közzé vagy törölje, ha arra gyanakszik, hogy az értékelés fiktív foglaláson alapul, vagy ha az értékelés vulgáris kifejezéseket tartalmaz, nyilvánvalóan hamis, vagy jó erkölcsbe ütköző.

A tagok vagy felhasználók értékelései elérhetőek maradnak a Restu portálon, esetleg egyéb online platformokon abban az esetben is, ha az értékelést közzétevő tag vagy felhasználó tovább már nem használja a Restu portált és/vagy megszünteti regisztrációját. Ez azonban nem érvényes a személyes adatokra vonatkozóan, amelyek az értékelésekből a regisztráció törlésével automatikusan törlődnek és az értékelés a továbbiakban anonimként lesz elérhető.

Az éttermek felelőssége

Az éttermek a Restu portálon keresztül érkező foglalásokat és a hozzájuk esetlegesen kapcsolódó előnyöket saját felelősségükre rögzítik. A Restu nem felel a teljesítésért az egyes éttermek részéről. Bármilyen reklamációt az étterem szolgáltatásaival kapcsolatban az adott étteremnél közvetlenül kell érvényesíteni. A Restu nem felel a tagok vagy nem regisztrált felhasználók és az éttermek közötti esetleges jogvitákért és igényekért. A Restu fenntartja magának a jogot az előnyök terjedelmének megváltoztatására vagy azok megszüntetésére és az éttermek megváltoztatására a tagok vagy nem regisztrált felhasználók előzetes megkeresésének, tájékoztatásának és jóváhagyásának szükségessége nélkül. Az aktuális információk mindig elérhetőek a Restu portálon.

Személyes adatok

A személyes adatok kezelésére, melyeket Ön a Restu portálnak vagy az étteremnek, melyben foglalt, megadott, önálló szabályozás vonatkozik, mely mindenkor megtekinthető a Restu portál „Adatkezelési szabályzatában” itt: https://www.restu.hu/adatvedelem/.

Egyéb

Hivatkozások más weboldalakra

A Restu nem felelős a Restu portálon elhelyezett hivatkozások tartalmáért és működőképességéért, melyek a Restutól eltérő személyek internetes oldalaira mutatnak, sem pedig azon adatoknak és információknak a védelméért, melyeket Ön más internetes oldalakon, vagy a Restu biztonsági intézkedései által nem védett oldalakon adott meg.

#SAFERESTAURANT

A #SAFERESTAURANT jelzés olyan éttermeket jelöl, amelyek önként vállaltak szigorú, jól látható higiéniai intézkedéseket a vendégek és a személyzet biztonságának a lehető legnagyobb mértékű biztosítása érdekében. A #SAFERESTAURANT jelzés csak informatív jellegű, a Restu jóhiszeműen, az adott étterem nyilatkozata alapján használja.

Az étterem profilján a #SAFERESTAURANT jelzés feltüntetésével a Restu.hu nem garantálja, hogy az adott létesítmény megfelel minden, a magyar hatóságok vagy a jogalkotó által kiadott kötelező érvényű jogszabálynak és iránymutatásnak. A Restu nem vállal felelősséget semmilyen egészségügyi, anyagi vagy egyéb károkért, amelyeket a felhasználó azáltal szenved el, hogy fenntartások nélkül bízik a Restu portálon szerzett információkban vagy adatokban.

A Restu portálon közzétett #SAFERESTAURANT jelzés a megszerzésük idején érvényes információk alapján került közzétételre. A Restu fenntartja a jogot az egyes éttermek #SAFERESTAURANT jelölésének megváltoztatására vagy a jelzés eltávolítására anélkül, hogy ahhoz a tagok vagy a nem regisztrált felhasználók értesítése vagy hozzájárulásuk beszerzése szükséges volna.

Tartalmak a Restu portálon

A Restu mindent megtesz annak érdekében, hogy a Restu portálon található összes információ mindig aktuális és pontos legyen, mindamellett kisebb hibák vagy pontatlanságok előfordulhatnak, melyekért a Restu előre is elnézést kér.

A Restu portálon található minden anyag és információ a Restu tulajdonát képezi és velük kapcsolatban a Restu minden jogot fenntart. A Restu név és logó bejegyzett védjegyek és bármely tisztán tájékoztatótól eltérő célzatú használatuk a Restu kifejezett hozzájárulása nélkül tilos. A Restu portálon előfordulhatnak reklámok szintén esetleges védelem alatt álló, a Restunak, vagy szerződéses partnereinek a szolgáltatásaira vagy termékeire vonatkozóan, melyek használatához a Restu a megfelelő felhatalmazásokkal rendelkezik.

A Restu portálon elérhető anyagokat és információkat megváltoztatni, közzétenni vagy másként terjeszteni kizárólag a Restu előzetes engedélyével lehet. A Restu fenntartja magának a jogot, hogy változtatásokat és módosításokat végezzen a Restu portálon előzetes figyelmeztetés nélkül is, ha bármikor úgy ítéli megfelelőnek. Bármely változtatás jelen felhasználási feltételekben a Restu portálon történő közzétételt követő 7. napon lép hatályba. Amennyiben nem ért egyet a tag a változtatásokkal, jogosult regisztrációját megszüntetni.

Visszajelzések

A Restu nagyra értékeli a tagok és nem regisztrált felhasználók véleményét és visszajelzését. Az éttermekkel vagy a Restuval kapcsolatos véleményüket és visszajelzésüket, kérjük az info@restu.hu e-mail címre küldjék el. A Restu megkeresheti Önt azzal a kérdéssel, hogy véleményét lehet-e idézni. Amennyiben engedélyezi, úgy szívesen megosztjuk a többiekkel az Ön véleményét/visszajelzését a Restu portálon vagy más csatornákon.

Jelen feltétetelek 2019.01.09. napjától érvényesek és hatályosak.
Utolsó aktualizálás dátuma: 2020. október 14.
Restu s.r.o.